Baza zdrave ishrane

Season #1 Episode #1

Kvalitetna ishrana je mnogo više od samog izbora namirnica. Pre svega je odnos između vas, hrane i njenog nutritivnog kvaliteta.